Jak vybrat ZŠ pro své dítě?

Co je třeba zohlednit při výběru základní školy pro vašeho malého žáčka?

Kde získáte informace?

Dny otevřených dveří, akademie a jiné akce pořádané školou (v ideálním případě škola pořádá ukázky výuky)

Pokud je škola pořádá, je vhodné je navštívit. Seznámíte se s prostředím školy a prohlédnete si její okolí. Můžete se tam zeptat i na otázky, na které jste nenašli odpověď. Můžete si zjistit, kdo bude mít první přídu a domluvit si s ním schůzku. Škola může být sice skvělá, ale nejdůležitější je paní učitelka nebo pan učitel.

Webové stránky školy

Přes vyhledávače, v rejstříku škol nebo i na www.zakladniskoly.com si můžete najít webovou stránku školy. Její vzhled, přehlednost i aktuálnost mohou ledacos napovědět. Přečtěte si tam výroční zprávy, najděte si informace o vzdělávacím programu. Na většině stránek můžete i zjistit, jakou mají žáci úspěšnost u přijetí na střední školu, v olympiádách, sportovních soutěžích a dalších aktivitách.

Zprávy ČŠI

Hodně zpráv České školní inspekce najdete na www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy

Reference

Od známých nebo na diskuzních fórech můžete ledacos zjistit. Pozor jen na zprávy typu „jedna paní povídala“.

Podle čeho vybírat?

  • Spádová oblast, vzdálenost, sourozenec – můžete dítě do škly doprovázet nebo vozit? Zvládne později cestu bezpečně samo? Jestli má staršího sourozence, tak je to částečně vyřešené…
  • Třídní učitel/ka – velmi důležitý faktor, možná nejdůležitější.
  • Pověst školy – je docela možné, že u žádaných škol budou třídy přeplněné. I kdyby byla škola sebelepší, výuka tím může trpět.
  • Prostředí a atmosféra – vzhled školy, vnitřního zařízení, tříd, chování žáků a učitelů, kázeňské problémy…. (tyto informace je možné najít ve výročních zprávách nebo i ve zprávě metodika nebo výchovného poradce)
  • Metoda výuky – individuální přístup učitele, hodnocení…
  • Vybavenost školy – hřiště, tělocvična, jídelna, specializované učebny a zařízení…
  • Zaměření nebo rozšířená výuka předmětů – jazyky, matematika, sporty, přírodní vědy…
  • Typy škol – státní, církevní, soukromá, alternativní systém (Waldorf apod.)
  • Kamarádi dítěte – poměrně důležitý, i když asi ne rozhodující faktor

Každý rodič má jiné priority. Otázkou ještě zůstává, zda je z čeho vybírat.

zdroj: http://www.nicm.cz/jak-si-vybrat-zakladni-skolu

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová