Jak se učit rychle, ale efektivně?

Co je to rychlé učení? Jak se učit?

Rychlým učením strávíte méně času. Vzdělávání nemá být nuda, kterou všichni nenávidíme.

Informace a lepší vzdělání jsou klíčem k lepšímu a úspěšnějšímu životu, proto je důležité, abyste se naučili jak se vzdělávat rychle a efektivně.

1/   Nenechte se vyrušovat

Jak se můžete rychle učit, když Vás stále někdo vyrušuje? Správně, nemůžete. Je to prakticky nemožné.

K tomu, abychom se dostali na vhodný režim mozku, vlny alfa, potřebujete alespoň 10 minut nepřerušovaného soustředění. Potom nám jde učení mnohem rychleji.

Velkým problémem bývá i facebook a mobil. Doporučuji, abyste během učení měli vypnutý počítač, zapněte ho jen tehdy, pokud ho nutně potřebujete. Mobil si přepněte do tichého režimu a odložte ho někde hodně daleko, aby Vás neznervózňoval.

2/   Rychlé čtení

Jak číst rychleji?

 • Používejte ukazovátko – oči mají tendenci bloudit. Musíte jim dát jasný směr a rychlost, v tom Vám pomůže ukazovátko. Vezměte si tužku, nebo jiný tenký předmět a jezděte s ní po řádcích.
 • Nedopouštějte se regresí – regrese je vracení se v textu. Pro příklad: Myslíte si, že jste si nezapamatovali jméno z příběhu, tak se k němu vrátíte a čtete znovu. To je špatně. Strašně to zpomaluje čtení.
 • Fixace – Kolik dokážete přečíst slov na jednou? Pravděpodobně jen jedno, to je velká škoda. Pokoušejte se na jedno mihnutí oka zachytit více slov, pro začátek stačí 2, potom 3. Tohle je klíč k rychločtení. Naučte se na jedno mihnutí přečíst více slov!

3/   Správná hudba k učení

Posloucháte během učení hudbu? Jakou konkrétně?

Vhodná je hudba, která podporuje alfa vlny. Zkuste si na youtube najít alfa waves music, studying music. Také doporučuji aplikaci brain.fm, kterou jsem začal před několika týdny k učení využívat.

Dále můžete k učení poslouchat hudbu bez textu, která není moc intenzivní nebo agresivní. Mohu doporučit různé soundtracky filmů.

4/   Aktivní učení

Více než 90 % studentů přistupuje ke studiu pasivně. Prostě si jen připraví své poznámky a čtou, čtou a ještě jednou čtou. Tento pasivní přístup je nejméně efektivní metodou učení.

Buďte při učení méně pasivní. Hyřte aktivitou. Udělejte si nové poznámky, flashcards, myšlenkové mapy, více o nich níže. Testujte se, vyvolávejte informace z paměti. Snažte se převést informace do praxe, používejte představivost, zapojujte všechny smysly, počítejte příklady a přestaňte na ně jen koukat, zapojujte mnemotechnické pomůcky.

Vidíte, aktivní učení není vůbec těžké. Učení se pro Vás stane mnohem větší zábava. Pasivní činnosti nás od přírody nebaví. Máme rádi aktivitu a činnost, i když si to možná nemyslíte. ?

5/   Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy vymyslel Brit Tony Buzan. Jedná se o skvělý nástroj pro uspořádání myšlenek. Pomáhají Vám látku hlouběji pochopit. Díky myšlenkovým mapám jste schopni vidět souvislosti a navíc jsou skvěle zapamatovatelné, jelikož na podobných principech fungují naše mozky.

Myšlenkové mapy se nejvíce vyplatí dělat pro pochopení učiva, které Vám není tak úplně jasné. Myšlenky si skvěle propojíte, uvidíte souvislosti, které jste předtím neměli šanci postřehnout. Mapy můžete využít i jako formu opakování.

Jak vytvořit myšlenkovou mapu?

Připravte si fixy. Do středu namalujte nebo napište hlavní téma, třeba Jak se učit. Na toto hlavní téma začněte přidávat větve. Může to být Aktivní učení, rychlé čtení, pozornost. Na tyto menší větve začněte navazovat konkrétnější větve, které více vysvětlují daný koncept.

myšlenková mapa

Držte se pravidla: Jedna větev, jedno slovo. Od nejdůležitějšího po nejméně relevantní.

K vytváření myšlenkových map můžete využít appky v smartphonu. Do vyhledávače napište mind maps.

6/   To co se učíte, musíte chápat

Jak pochopit látku?

Během učení si pokládejte stále otázky:

 • Proč je to zrovna takhle?
 • S čím to souvisí? Na co to navazuje?
 • Co na tom ještě nechápu?
 • Ve kterém kroku tomu přestávám rozumět?
 • Znám někoho, kdo by mi to mohl vysvětlit?
 • Připomíná mi to něco? K čemu se to dá přirovnat?
 • Jak bych to vysvětlil 10letému dítěti?

Dalším skvělým způsobem zlepšení pochopení jsou už zmíněně myšlenkové mapy.

Mějte učení rádi

Ptejte se:

 • Co je na tom zajímavé?
 • Můžu si to nějak představit?
 • Souvisí to s něčím, co mám rád?
 • Jak si můžu užít 30 minut strávených učením se tohohle?

 

 

Zdroj: http://jakserychlenaucit.cz/jak-se-ucit-10-tipu/

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová