Íčko v číslech za rok 2019

Informační centrum pro mládež Třebíč (dále jen ICM) v roce 2019 podporovalo nebo zrealizovalo celou řadu projektů. Nyní je načase provést sumarizaci aktivit ICM v číslech.

Každý měsíc jiný projekt, stále se něco děje. Asi takovýmto způsobem bych popsal rok v ICM. Každý den se zde střídají různí lidé. Ať už ti, kteří si jdou pro zásilku, nebo ti, kteří navštěvují například projekt „DOUČKO“. Za celý loňský rok se v ICM objevilo celkem 13 943 lidí. Akcí pořádaných Informačním centrem pro mládež se zúčastnilo 7 272 osob. ICM má také své webové i facebookové stránky. Zatímco facebookové stránky navštívilo pouze 1 519 uživatelů, na web se dostalo téměř 7 000 internetových uživatelů, přesněji 6 972. Na pobočkách ICM také probíhá projekt „DOUČKO“. V roce 2019 se doučovalo přesně 434 hodin 290 osob. V prostorách na vlakovém nádraží také probíhal kurz 3D tisku.

Na začátku roku, v lednu a únoru, probíhalo první kolo Snídaní do škol. Druhé kolo od října do prosince si každý pátek studenti mohli vychutnat kávu, čaj nebo sladké pečivo. Další projekty, na kterých se ICM podílelo byly: Běh pro Paměť národa, Kostkohraní, Didacta. Kromě těchto akcí pořádá vzdělavací programy do škol, Bojíš se žít off-line? a OMG (O mediální gramotnosti). Programu „Bojíš se žít off-line?“ se v deseti blocích zúčastnilo 177 žáků. Program OMG si nenechalo ujít ve 23 blocích 606 žáků. Z událostí za rok 2019 by to bylo vše, nezbývá než doufat, že v novém roce bude ICM navštěvované alespoň tak hojně, jako bylo doposud.

 

Autor: Pavel Saitl

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová