Co je to EURES?

EURES napomáhá pracovníkům překračovat hranice

Evropské služby zaměstnanosti (angl. European Employment Services -EURES) tvoří síť, jejímž cílem je usnadnit volný pohyb pracovních sil v rámci Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Mezi partnery sdružené v této síti patří veřejné služby zaměstnanosti, odborové svazy a organizace zaměstnavatelů. Celou síť koordinuje Evropská komise.

Hlavní cíle EURES:

- poskytovat informace, pokyny a rady pracovníkům, kteří by chtěli pracovat v jiné zemi, ohledně pracovních příležitostí a pracovních a životních podmínek v Evropském hospodářském prostoru; 
- napomáhat zaměstnavatelům, kteří chtějí zaměstnat pracovníky z jiných zemí; 
- poskytovat pomoc a poradenství pracovníkům i zaměstnavatelům v přeshraničních regionech.

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=cs

ZDE_ODKAZ