Nový trend: digitální odznaky o vzdělání

V moderním vzdělávání hraje významnou roli vzdělání nabyté mimo školu a zkušenosti získané v praxi. V České republice zatím neexistuje systém, jak by bylo možné neformální vzdělávání certifikovat. Řešení nabízí webová platforma Veriod, která je první svého druhu u nás. Využívání digitálních odznaků by mohlo vyřešit problém s uznáním kvalifikace neaprobovaných učitelů.

Vedení sportovního oddílu nebo kroužku pro děti ulice, účast na letní škole, to všechno patří v CV někam na konec. Mimoškolní či mimopracovní aktivity jsou ale zdrojem cenných zkušeností, a to nejen pro učitele. Díky digitálním odznakům lze neformální vzdělání snadno doložit a i ověřit. Své zkušenosti tak mohou prezentovat i školáci a získávání odznaků je motivuje k učení i mimo školu.

Myšlenka potvrzování dovedností pomocí digitálních odznaků vznikla v USA a do České republiky ji přináší projekt Veriod, který je zatím v pilotní fázi. Každý odznak obsahuje informaci o tom, kdo jej udělil a za co konkrétně. Udělování odznaků je technicky snadné, jejich předností je vizuální pojetí. Mohou sloužit i pro vystavování osobních referencí.

Vydávání odznaků má svá kritéria a udělit je lze za činnosti jako například:

  • úspěšné zorganizování akce či prezentace, účast na projektu, letní škole nebo semináři
  • působení v organizaci či iniciativě
  • složení zkoušky nebo testu (např. společnost Scio bude udílet odznak za dosažení určitého percentilu v rámci národních srovnávací zkoušky)

Odznaky může nositel vystavit na sociálních sítích (G+, Facebook , LinkedIn), na svém profilu na webu Veriod.cz nebo je umístit na vlastní blog či web. Digitální odznaky a jejich udělování budou součástí projektu „Chci učit“, který chce vyzdvihnout práci vynikajících učitelek a učitelů v českých školách.

Ukázku, jak profil s digitálními odznaky vypadá, můžete vidět zde

Zdroj: www.nicm.cz, www.eduin.cz

Autor příspěvku: Jan Burda

Práce a aktivity pro děti a mládež mě naplňují bez ohledu na to jestli je dělám jako dobrovolník nebo jako zaměstnanec. Ícko je velkým koníčkem.