Den učitelů

V České republice patřil 28. březen vždy učitelům. Oslavoval jejich práci a poslání. Ne náhodou byl v roce 1955 stanoven na den narození Jana Ámose Komenského, učitele národa a zároveň patrona českého školství. V posledních letech se ale na tento svátek zapomíná. Částečně i z důvodu, že od roku 1994 z rozhodnutí Unesca je za Světový den učitelů považován 5. říjen, ale i proto, že ani jeden z těchto dnů není v našem státě zařazen mezi významné dny.

Den učitelů podle Komenského

Zmínka o tom, že se 28. března narodil Jan Ámos Komenský, už v kalendářích není přes 20 let. Což je velká škoda, protože z jeho učení a systému školství je čerpáno dodnes. Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Zasloužil se o to, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti, kdy si žáci měli mít možnost své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi. Zároveň kladl velký důraz na individualitu každého dítěte, ale i spolupráci rodičů a učitelů, kteří měli jít dětem příkladem. Jednoduše se zasloužil o vše, o co usilují i nejnovější trendy ve vzdělávání.

Mezinárodní den učitelů a Zlatý Ámos

Nicméně, oba tyto pedagogické svátky spojuje již několik let anketa Zlatý Ámos. Nový ročník začíná na Mezinárodní den učitelů a korunovace Zlatého Ámose připadá na výročí narození J. A. Komenského, tedy 28. března.

Zlatý Ámos je anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR. Hlavní cenou je čestný titul Zlatý Ámos, kde o vítězi rozhoduje porota. Druhá kategorie je Dětský Ámos, o kterém rozhoduje porota složená z dětí ze škol, které se dostaly do finále. Další kategorií je Ámos Sympaťák, o němž rozhodují hlasy zaslané prostřednictvím SMS. Další kategorií je Média Ámos, o kterém rozhodují novináři přítomní na finále. Od roku 2010 je zavedena další kategorie, a sice EKO Ámos. Jejího vítěze vybírají zástupci firmy EKO KOM a.s., jež je partnerem ankety Zlatý Ámos.[1] Celou anketu pořádá občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura.

Pravidla:

Žáci přihlašují své oblíbené učitele od října do prosince. Přihláška musí obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta, popis jedné společně prožité příhody a podpisy sta osob, kteří s přihláškou souhlasí. V lednu a únoru probíhají regionální kola, v nichž žáci před porotou obhajují navrženého učitele nebo učitelku. Pak následuje semifinále, jež se koná na ministerstvu školství a účastní se ho postupující pedagogové z regionálních kol prezentující před porotou svou cestu k titulu „školní Ámos“. Veřejného finále se účastní nominovaní pedagogové spolu se svými žáky. Absolvují tak celkem čtyři soutěžní úkoly, z nichž dva jsou tajné a dva veřejné, a sice samostatné vystoupení nominovaného pedagoga a dále jeho společné vystoupení se žáky. Slavnostní korunovace se koná následující den na Kantorském bále.

 

Zdroj: www.novinky.cz

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_%C3%81mos

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová