Den učitelů

Jak vznikl den učitelů a čím je tento den speciální? Odkdy se u nás slaví? A jsme ve světe jediní? 

Po studentech, matkách, dětech a zvířatech mají svůj den také učitelé. Odborníci zabývající se předáváním zkušeností a poznatků mladší generaci mají již od roku 1995 svůj den každý rok 5. října. V České republice se ale den učitelů slaví 28. března, tedy dnes. Proč? Je to totiž jedno z významných dat české pedagogiky. V tento den se totiž narodil Jan Ámos Komenský zvaný Učitel národů, který působil v Českých zemích, a po perzekuci nekatolíků v Polsku. Napsal mnoho děl a postupů, jak k pedagogice přistupovat. Nejznámější koncept je asi tzv. škola hrou, což je přístup, který Komenský používal k efektivnějšímu učení.

28. března ale není jen tak nějaký významný den. Každý rok se totiž předává cena ankety Zlatý Ámos. Učitelé mají možnost získat ocenění za nejoblíbenějšího učitele. Anketa samotná má několik kategorií, jako například Eko Ámos, Média Ámos, Dětský Ámos a podobně. Hlavní cenou je pak Zlatý Ámos, kterého učitelé získávají jako hlavní cenu.

Popřejme tedy našim učitelům současným i minulým vše nejlepší k jejich svátku. Vždyť oni jsou důležitým článkem ve vývoji mladého člověka.

 

Autor: Jan Vejtasa

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_u%C4%8Ditel%C5%AF

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová