Článek 13, konec Youtube?

Článek 13 je součástí směrnice Evropské komise, která má chránit práva autorů obsahu před zneužitím na internetových platformách a ovlivňuje budoucnost oblíbených sociálních sítí.

O co jde?

Článek 13 je součástí směrnice Evropské komise, která má chránit práva autorů obsahu před zneužitím na internetových platformách, která byla schválena v září tohoto roku.

Že to zní dobře? Problém je v tom, že novými pravidly ohledně autorských práv vyplývajícími z tohoto článku se musí řídit citace, zmínky, fragmenty nebo také kritické hodnocení, tj. pokud někdo zveřejní citaci, platforma, na které uživatel obsah zveřejnil musí prověřit, jestli nebyly porušeny autorské práva. Dopady? Např. oblíbená sociální síť Youtube by byla nucena prověřovat kvůli porušení práv autorů každé video, které kdy na těchto stránkách kdy bylo zveřejněno (k datu vytváření tohoto článku přes 1.3 miliardy hodin obsahu).

Důsledky

Jsou dvě možnosti, jakým způsobem bude řešená kontrola. První možností bude automatický porovnávací systém. Každá shoda s jiným, již zveřejněným obsahem bude považována za porušení autorských práv, a tím pádem bude tvůrci znemožněno zveřejnění jeho obsahu. Automatický rozpoznávací systém totiž neřeší, jestli bylo autorovi zaplaceno, nebo byl jeho obsah odcizen. Ruční kontrola při tak obrovském objemu dat nepřipadá v úvahu. Sociální sítě by v případě zveřejnění zkopírovaného obsahu na svých stránkách byly odpovědné za porušení autorských práv. Youtube a další platformy by tak byly nuceny zabraňovat ve zveřejňování obsahu velké většině evropských tvůrců.

 

Autor: Jan Vejtasa

Zdroj: https://www.lupa.cz/clanky/reforma-copyrightu-a-clanek-13-zpusob-jak-znicit-dnesni-podobu-internetu/

 

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová