Poznej Chartu 7!

Sedmým principem Evropské charty informací pro mládež je ETIKA. Co to znamená?   Informační centra pro mládež respektují právo mladých na soukromí.   Autor a účel informací jsou jasné a viditelné.   Informace jsou přesné, komplexní a srozumitelné. Zdroj: www.nicm.cz

Rozhovor s Evou Reinou

Rozhovor s Evou Reinou, prezidentkou Evopské informační a poradenské kanceláře Eryica. Eva Reina: „Mám moc ráda principy pod pojmem Podpora“   Proč si myslíte, že bylo potřeba Evropskou chartu informací pro mládež aktualizovat? Charta se musela aktualizovat, protože předchozí verze byla z roku 2004. Svět se od té doby hodně změnil. Způsob interakce a komunikace […]

Poznej Chartu 6!

Dalším principem Evropské charty informací pro mládež je Participace. Co to pro nás znamená?   V informačních centrech pro mládež jsou pro mladé lidi dveře otevřené. Jejich spolupráce na tvorbě, šíření a vyhodnocování informací je vřele vítána.   Informační centra pro mládež nabízejí prostor pro aktivity rovných s rovným.   Pro každé informační centrum pro […]

Poznej Chartu 5!

Pátým principem Evropské charty informací pro mládež je Podpora? Čeho se tato podpora se týká?   Informace poskytované Informačními centry pro mládež mají podporovat samostatnost mladých lidí.   Informační centra pro mládež poskytují mladým lidem informace z oblasti mediální a informační gramotnosti.   Informační centra pro mládež podporují aktivní mladé občany! Zdroj: www.nicm.cz  

Rozhovor s Jaanou Fedotoff

Jaana Fedotoff: Nejdůležitější je proaktivní přístup Při příležitosti nedávného přijetí nové Evropské charty informací pro mládež vám přinášíme rozhovor s prezidentkou Eryica Jaanou Fedotoff.   Proč si myslíte, že bylo potřeba Evropskou chartu informací pro mládež aktualizovat? V dubnu 2016 jsem se, jako nově zvolená prezidentka Eryica, sama sebe ptala, jaká jsou hlavní témata, do […]

Poznej chartu 4!

Co říká Evropská charta informací pro mládež o respektování potřeb mládeže? O tom se dozvíte víc ve čtvrtém principu charty.   Dle charty musí činnost informačního centra pro mládež přímo vycházet z potřeb mladých lidí.   Informace poskytované centrem musí vycházet z témat, která jsou pro mladé lidi důležitá.   Návštěvník informačního centra pro mládež, […]

Nová verze Evropské charty informací pro mládež

Právo na informace Právo na informace bylo uznáno, mimo jiné, ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7 Rady Evropy týkající se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě. Z těchto a dalších dokumentů vychází dokument, který při své práci denně […]

Poznej Chartu 3!

Třetím principem Evropské charty informací pro mládež je INKLUZE. Co to znamená?   V Informačních centrech pro mládež jsou dostupné informace všem mladým lidem bez jakékoliv formy diskriminace.   Informační služby pro mládež jsou zdarma.   Informační centra a služby pro mládež usilují o oslovení všech mladých lidí způsobem, který je účinný a vhodný pro různé […]

Poznej Chartu 2!

Druhým principem Evropské charty Informací pro mládež je DOSTUPNOST informací a informačních služeb.   Informační centra pro mládež zaručují rovný přístup k informacím pro všechny mladé lidi.   Informační centra a služby pro mládež jsou atraktivní, snadno dostupná a viditelná.   Poskytované Informace jsou mladým lidem srozumitelné. Zdroj: www.eryica.org, www.nicm.cz

Poznej Chartu!

Nová EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ byla přijata 27. dubna 2018 dvacátým devátým Generálním shromážděním ERYICA. Co nám přináší? Každý týden se budeme věnovat jednomu z principů charty.   Prvním z principů práce s informacemi pro mládež je:   Informace je důležité ověřovat z několika důvěryhodných zdrojů.   Informace nesmí být ovliňovány žádným ideologickým, politickým nebo komerčním vlivem.   Informace […]